TripleA Networks is een partij is die veilig werken hoog in het vaandel heeft staan. Getuige de VCA** certificering welke wij al ruim 10 jaar in het bezit hebben.

Werkzaamheden op hoogte vallen onder verhoogd risicovolle werkzaamheden. Door ervaring, training en het toepassen van de juiste middelen kunnen deze werkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd.

Alle monteurs zijn voorzien van de benodigde certificaten zoals VCA diploma, veilig werken op daken, klimcertificaten, redding uit masten, IRATA en beschikken hiervoor over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Het opstellen van VGM plannen voor de uit te voeren werkzaamheden hoort bij onze taken. Hierin worden de risico’s van de werkzaamheden per project gecommuniceerd van opdrachtgever tot aan monteur zodat de juist maatregelen worden genomen en deze bij alle partijen bekend zijn.

Hierdoor bent u voorafgaand aan de werkzaamheden op de hoogte van onze werkwijze.

Inspecties randbeveiliging, veiligheidslijnen (horizontaal en verticaal), veiligheidsrail (horizontaal en verticaal) worden geïnspecteerd volgens de regels van Aboma Keboma.

Wij beschikken over tijdelijke veiligheidsvoorzieningen zoals tijdelijk hekwerk en tijdelijke horizontale veiligheidslijnen om een werkplek veilig bereikbaar te maken.

Het spreekt voor zich dat TripleA Networks uitgebreide certificering verzorgt inclusief bijbehorende rapportages. Wij verzorgen onder andere:

Aboma Keboma  Latchways / Söll / Faba 

Onderstaand vindt u een overzicht van de certificaten/branche gerelateerde garanties die TripleA Networks in het bezit heeft:


De afkorting VCA staat voor Veiligheid Certificaat Aannemers. Dit certificaat is een garantie dat TripleA Networks werkt volgens de wettelijke bepaalde veiligheidseisen. Met deze certificering tonen wij aan dat veilig werken door onze medewerkers, een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering.


In maart 2017 is aan TripleA Networks het certificaat ISO 9001:2015 uitgereikt. Met het behalen van dit certificaat heeft TripleA Networks aangetoond te voldoen aan alle internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Een mooie prestatie die is bereikt door de inzet van alle medewerkers binnen TripleA Networks.

In april 2018 is aan TripleA Networks het certificaat BRL 6000-02 uitgereikt. BRL staat voor beoordelingsrichtlijn, BRL’s geven extra eisen en/of richtlijnen om de kwaliteit en/of veiligheid te borgen van zeer specifieke werkzaamheden. Deze specifieke werkzaamheden zijn in dit geval elektrotechnische werkzaamheden en vormen eigenlijk een extra aanvulling op ons ISO 9001 certificaat.

TripleA Networks is erkend leerbedrijf en staat garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding van leerlingen. Het opleiden van onze medewerkers staat centraal in onze organisatie.


TripleA Networks is lid van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie die de installatiebranche en de technische detailhandel vertegenwoordigt. Dankzij dit lidmaatschap profiteert TripleA Networks van vele voordelen op het gebied van kennisdeling, netwerkuitbreiding en zeggenschap in de installatiebranche.

TripleA Networks voldoet aan de eisen conform Aboma Management Technische Keuringen (AMTeK). Met dit onafhankelijke AMTeK-systeem leert Aboma werknemers van TripleA Networks zelf keuren. Inspecties randbeveiliging, veiligheidslijnen (horizontaal en verticaal), veiligheidsrail (horizontaal en verticaal) worden geïnspecteerd volgens de regels van Aboma.