TripleA Networks is een partij die veilig werken hoog in het vaandel heeft staan. Vanaf 1 oktober 2005 is TripleA Networks al VCA** gecertificeerd. Wij werken veilig of wij werken niet. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de mensen die voor en met TripleA Networks werken, iedere avond weer veilig thuis komen.

Wanneer we op hoogte werken bestaat er altijd een risico op vallen, daarom worden maatregelen genomen om dat te voorkomen. Door training, ervaring en het toepassen van de juiste middelen kunnen deze werkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd.

Alle monteurs zijn voorzien van de benodigde certificaten zoals VCA diploma, levensreddende handelingen + AED, veilig werken op hoogte (daken), redden op hoogte (redding uit masten), werken nabij antennes (EMV) en beschikken over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast zijn een aantal monteurs gespecialiseerd en gecertificeerd voor werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningsmasten en in het bezit van een digitaal veiligheidspaspoort (DVP) om te mogen werken op en rondom het spoor.

Voor de uit te voeren werkzaamheden worden VGM plannen opgesteld. Hierin wordt per project de risicovolle taken en bijbehorende maatregelen gezet.

Ook zijn een aantal monteurs opgeleid tot keurmeester in het installeren en keuren van valbeveiliging conform leveranciersvoorschriften (MSA & Miller by Honeywell).

Onderstaand vindt u een overzicht van de certificaten/branche gerelateerde lidmaatschappen:

 


De afkorting VCA staat voor Veiligheid Certificaat Aannemers. Dit certificaat is een garantie dat TripleA Networks werkt volgens de wettelijke bepaalde veiligheidseisen. Met deze certificering tonen wij aan dat veilig werken door onze medewerkers, een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering.

 


In maart 2017 is aan TripleA Networks het certificaat ISO 9001:2015 uitgereikt. Met het behalen van dit certificaat heeft TripleA Networks aangetoond te voldoen aan alle internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Een mooie prestatie die is bereikt door de inzet van alle medewerkers binnen TripleA Networks.

 


In april 2018 is aan TripleA Networks het certificaat BRL 6000-02 uitgereikt. BRL staat voor beoordelingsrichtlijn, BRL’s geven extra eisen en/of richtlijnen om de kwaliteit en/of veiligheid te borgen van zeer specifieke werkzaamheden. Deze specifieke werkzaamheden zijn in dit geval elektrotechnische werkzaamheden en vormen eigenlijk een extra aanvulling op ons ISO 9001 certificaat.

 


TripleA Networks is erkend leerbedrijf en staat garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding van leerlingen. Het opleiden van onze medewerkers staat centraal in onze organisatie.

 


TripleA Networks is lid van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie die de installatiebranche en de technische detailhandel vertegenwoordigt. Dankzij dit lidmaatschap profiteert TripleA Networks van vele voordelen op het gebied van kennisdeling, netwerkuitbreiding en zeggenschap in de installatiebranche.